Bendros cheminių priemonių naudojimo taisyklės

– Chemines priemones laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių;

– Nelaikyti kartu su maistu, degiomis medžiagomis (tirpikliai, aliejus, dažai ar jų atliekos);

– Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis;

– Niekada nemaišyti cheminių priemonių su kitais chemikalais;

– Vengti kontakto su akimis ir oda. Dozavimo metu rekomenduojama dėvėti pirštines;

– Pašalinti bet kokius cheminių priemonių likučius. Išpylus nedidelį cheminių priemonių kiekį nuplauti su dideliu kiekiu vandens. Išpylus didesnį kiekį, susisiekti su tiekėju ar tiesiogiai su Bayrol.

– Priemonei patekus į akis skubiai plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į medikus. Būtina pasiimti pakuotę su etikete.

– Jei koncentruotas produktas patenka ant odos ar rūbų skubiai plauti dideliu kiekiu vandens.

– Visas chemines priemones laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1.Drumzlinas vanduo

Ar Jūsų baseino vanduo pieno spalvos su nemaloniu kvapu?

Galima priežastis – per daug organinių teršalų ir nepakankamas dezinfektanto kiekis vandenyje.

Sprendimas

 • Mechaniškai su šepečiu nuvalykite teršalus nuo baseino dugno ir sienelių , išsiurbkite mechaniniu ar elektriniu dulkių siurbliu.
 • Atgaline srove išplaukite arba tiesiog išplaukite filtrą.
 • Patikrinkite ir jei reikia koreguokite pH iki 7,0-7,4.
 • Atlikite smūginę baseino dezinfekciją su Chlorifix ar Chloriklar.
 • Tam, kad pašalintumėte vandens drumzlėtumą, įdėti Superflock Plus kasetę į skimerį.
 • Jei būtina, pakeisti filtro turinį (smėlį ar AFG aktyvuotą filtro stiklą)

Paminėti produktai: Chlorifix, Chloriklar, Superflock Plus. Visais prekiaujame

2.Šiurkščios baseino sienelės

Ar Jūsų baseino vanduo drumzlinas ir sienelės šiurkščios?

Galima priežastis – kalkių nuosėdos baseino vandenyje ir ant sienelių.

Sprendimas

 • Mechaniškai su šepečiu nuvalykite kalkių nuosėdas nuo dugno ir sienelių, išsiurbkite mechaniniu ar elektriniu dulkių siurbliu.
 • Jeigu mechaniškai kalkių nuosėdų nuvalyti negalima, išleiskite vandenį ir nuvalykite dugną ir sieneles su Decalcit Super.
 • Tam, kad išvengtumėte kalkių nuosėdų ateityje, įdėkite Calcinex į baseino vandenį iš karto po vandens pakeitimo.
 • Užtikrinkite pH lygį 7,0 – 7,4 visada.

Paminėti produktai: Decalcit Super, Calcinex. Prekiaujame.

3. Dumblių augimas

Ar Jūsų baseino vanduo žalias ir dugnas bei sienelės slidūs?

Galima priežastis – dumbliai baseine

Sprendimas

 • Mechaniškai su šepečiu nuvalykite dumblius nuo dugno ir sienelių, išsiurbkite mechaniniu ar elektriniu dulkių siurbliu.
 • Atgaline srove išplaukite arba tiesiog išplaukite filtrą.
 • Patikrinkite ir jei reikia koreguokite pH iki 7,0-7,4.
 • Atlikite smūginę dezinfekciją chloru su Chlorifix ar Chloriklar.
 • Atlikite priešdumblinę procedūrą paduodami Desalgine ar Desalgine Jet į baseiną.
 • 24 valandoms palikite veikiantį siurblį ir tol, kol baseino vanduo bus vėl švarus.
 • Tam, kad išvengtumėte vandens drumstumo, įdėkite Superflock Plus kasetę į skimerį.

Paminėti produktai (Chlorifix, Chloriklar, Desalgine, Desalgine Jet, Superflock Plus) Prekiaujame visais.

4. Žalias ar rudas vanduo

Ar Jūsų baseino vanduo švarus, bet tampa žalias ar rudas įdėjus chloro ar aktyviojo deguonies?

Galima priežastis – geležies jonai yra vandenyje arba dėl per mažo pH kiekio įvyko korozija.

Sprendimas

 • Patikrinkite ir jei reikia koreguokite pH iki 7,0-7,4.
 • Tam, kad pašalintumėte geležį, įdėkite Superflock Plus kasetę į skimerį.
 • 24 valandoms palikite veikiantį siurblį ir tol, kol baseino vanduo bus vėl švarus.
 • Jei po atgalinės srovės filtro išplovimo, vanduo dar nėra idealiai švarus, įdėkite kitą Superflock Plus kasetę į skimerį ir pakartokite procedūrą.

Paminėtas produktas Superflock Plus. Prekiaujame.

5. Mėlynas blizgantis vanduo

Ar Jūsų baseino vanduo turi metalinį blizgesį ir ar buvo tokių atvejų, kai Jūsų plaukai pažaliavo?

Galima priežastis – vandenyje dėl korozijos yra vario arba naudojate algicidus, turinčius vario sulfato.

Sprendimas

 • Laikinai padidinkite pH iki 7.5 ir 7.8
 • Kad pašalintumėte vario jonus, įdėkite Superflock Plus kasetę į skimerį.
 • 24 valandoms palikite veikiantį siurblį ir tol, kol baseino vanduo neteks mėlyno blizgesio.
 • Jei po atgalinės srovės filtro išplovimo, vanduo dar nėra idealiai švarus, įdėkite kitą Superflock Plus kasetę į skimerį ir pakartokite procedūrą.
 • Sumažinkite pH lygį iki 7,0 ir 7,4.
 • Visada naudokite ne geležies pagrindo algicidą, tokį kaip Desalgine ar Desalgine Jet.

Paminėti produktai Superflock plus, Desalgine, Desalgine Jet. Prekiaujame visais

6. Chloro kvapas ir akių dirginimas

Ar baseino vanduo turi stiprų chloro kvapą ir ar buvo atvejų, kai Jūsų akys pasinaudojus baseinu peršėjo?

Galima priežastis – didelis kiekis organinių priemaišų (taip vadinamų chloraminų) vandenyje dėl nepakankamos chloro dozės ir todėl nepakankamo vandens dezinfekavimo.

Sprendimas

 • Patikrinkite ir jei reikia koreguokite pH iki 7,0-7,4.
 • Atlikite smūginę dezinfekciją chloru su Chlorifix ar Chloriklar.
 • Padidinkite šviežio vandens kiekį pailgindami atgalinio plovimo laiką.
 • Išvalykite ir dezinfekuokite filtrą, naudodami pvz., Filterclean Tab.
 • Kad pašalintumėte geležį, įdėkite Superflock Plus kasetę į skimerį.
 • Visada užtikrinkite nepertraukiamą vandens dezinfekciją.

Paminėti produktai: Chlorifix, Chloriklar, Filterclean Tab, Superflock Plus. Prekiaujame visais, išskyrus Filterclean Tab.